La seguretat informàtica en les empreses

Quan ens plantegem què és ciberseguretat, cal dir que es coneix com la seguretat de la tecnologia de la informació, ja que engloba un gran nombre de tècniques i mètodes per a protegir el nostre sistema, així com altres dispositius o les xarxes d’atacs informàtics, hackeos o qualsevol robatori de dades o identitat.

El grau d’importància de la seguretat informàtica és cada vegada major. Actualment, ens trobem en una atmosfera en la qual la paraula “Ciberseguridad” ens és comuna a tots. Però són moltes les àrees que hi ha pendents per cobrir en totes les empreses a nivell de la seguretat informàtica i poques les que realment són conscients d’això.
Parlem que només el 65% de les empreses tenen un pla de seguretat. Per aquest motiu, és necessari que tinguin una seguretat informàtica en les empreses seguint una bona metodologia de prevenció i planificació davant possibles atacs informàtics, és una cosa imprescindible en qualsevol mena de companyia.

A pesar que els atacs informàtics estan a l’ordre del dia i es van renovant de forma continuada, podem dir que existeixen diverses amenaces que són comunes i habituals dins d’aquest sector, com són: intrusos, programes maliciosos, errors de programació, etc. És per aquest motiu, que és de vital importància que les empreses protegeixin de manera permanent la seva informació ja que és l’actiu més important que pot danyar-se. Per a protegir les dades de manera eficient són imprescindibles les còpies de seguretat o backups. Hi ha diferents tipus de còpies de seguretat, però en funció del volum de contingut generat i la quantitat d’equips es perfilarà el millor pla de protecció.

Quant temps més estaràs desprotegit?