EL “BACKUP”

EL “BACKUP”

Actualment, el terme “backup” és molt freqüent entre les empreses. És bàsicament una còpia de seguretat a major o menor escala A continuació, us comptarem els principals motius que han influït a la “backup”, els seus avantatges i alguns dels errors més comuns a...