Actualment, el terme “backup” és molt freqüent entre les empreses. És bàsicament una còpia de seguretat a major o menor escala A continuació, us comptarem els principals motius que han influït a la “backup”, els seus avantatges i alguns dels errors més comuns a l’hora de realitzar-lo.

El núvol i GDPR, els principals motius que influeixen la “backup”

La protecció de dades sempre ha estat un tema preocupant per a les empreses, i durant l’última dècada ha canviat molt. La nova normativa de protecció de dades europea (GDPR) suposa saber on estan les dades personals amb exactitud per a tenir-los sempre sota control. Amb la nova normativa, quantes més còpies més risc d’incompliment.

El núvol també obliga reduir el nombre de còpies. La raó? L’estalvi de costos, ja que es paga el nombre de còpies que es pugen. D’aquesta manera, ha sorgit una nova prioritat per a les empreses: controlar aquests costos.

Avantatges del “backup”

– Seguretat addicional: totes les mesures de seguretat que implementem serviran per a protegir més i millor al nostre negoci i clients. Les còpies addicionals mai estan de més.

– Capacitat de resposta: en tenir còpies guardades, en qualsevol moment es pot tornar a tenir tots els sistemes plenament operatius. Això produeix més eficiència, que capacita a l’empresa per a restaurar la informació i serveis de manera eficaç.

– Increment de la confiança del client: si pots resoldre qualsevol adversitat en poc temps i el client ho sap, incrementem la seva confiança.

Errors comuns a l’hora de realitzar el “backup”

– Deixar el “backup” en el mateix equip en el qual estan els arxius originals: la còpia de seguretat ha de guardar-se en un equip diferent. En cas que estiguin en el mateix equip, es poden perdre tots els arxius.

– No fer còpies de seguretat periòdicament: les còpies de seguretat han de realitzar-se de manera recurrent.

– No controlar els arxius de la còpia de seguretat: és important tenir un control dels arxius que pertanyen en cada equip.

 

Per a més informació sobre les còpies de seguretat: https://merlos.net/copias-de-seguridad/