La gestió del teu magatzem és un dels pilars fonamentals en la teva empresa de distribució d’alimentació i begudes, per això, com més precisa sigui la gestió, millor serà el rendiment, efectivitat i reputació de la teva empresa.

10 Claus per a la teva empresa de distribució d’aliments i begudes

1. Conèixer les ubicacions

És de vital importància conèixer totes les ubicacions i localitzacions perquè el picking no sigui un caos. El mosso de magatzem és amo i senyor d’aquesta mercaderia i, de fet, és l’únic que et pot fer arribar fins ella. Conèixer les nostres ubicacions ens estalviarà temps de manipulació i el termini de lliurament,per tant, es veurà reduït.

2. Disposar de suficient espai

És crucial que els passadissos es respectin i que hi hagi un lloc destinat per a emmagatzemar els objectes o útils de treball. En mantenir un ordre i espai, cap objecte sobresortirà. . És necessari mantenir un tractament específic i adequat a les seves necessitats, perquè aquest mantingui la seva màxima qualitat.

3. Lay Out

És obligatori mantenir una mínima organització dins del magatzem. La teva empresa ha crescut, ha anat adaptant-se molt bé a la necessitat del client, el teu equip comercial funciona; però, ara, et trobes amb productes de dimensions que mai vas imaginar, en qualsevol part de la cadena, simplement perquè aquell dia hi havia un buit on donar-li entrada. Continuar amb una bona distribució evita que els recorreguts de manipulació es vegin incrementats i que els terminis de lliurament s’allarguin.

4. Traçabilitat interna i externa del producte

Coneixes la importància de tenir un control de les teves mercaderies? Portar un ordre evitarà que les pèrdues de mercaderies sigui una càrrega diària. Una bona administració farà que els teus treballadors no ocupin les seves hores investigant el parador d’aquest embalum que mai arriba a aparèixer. Feix un bon inventari!

5. Picking

Es tracta de tenir un estoc fiable però, el més important, és el nivell de satisfacció del client. És necessari que el procés quedi clar i estigui ben definit, perquè la logística inversa no suposi una pèrdua de temps.

Estàs interessat a millorar la gestió i processos de la teva empresa de distribució alimentària?
T’assessorem de la millor solució tecnològica segons les teves necessitats

6. Gestió de la informació per a la presa de decisions

Contrastar la fiabilitat de la informació a temps real és fonamental, sobretot per a evitar errors. L’aprovisionament és per intuïció o sensació camuflada d’experiència, no sobre cap pilotatge i sense suport numèric. Per aquest motiu, és important comparar la informació, per a portar un bon control d’estoc.

7. Inventari, caducitat o obsolescència

Convé conèixer el que tenim emmagatzemat. L’objectiu general d’una gestió de magatzem consisteix a garantir el subministrament continu de materials per a assegurar el servei de manera ininterrompuda, per això, la paraula «romp» hauria de quedar fora del nostre diccionari. La caducitat del producte és un altre factor clau, Porto un ordre rigorós?

8. Integració del sistema

Considera integrar els diferents processos logístics: recepció, transferències, consums, altes de fabricació, picking i expedicions. Fa falta traspassar informació d’un departament a un altre, per a evitar que el treball es dupliqui.

9. KPIs

Sé quina és la meva productivitat? Conec el cost de les meves expedicions? El del meu transport? El de les meves recepcions? I, cosa que és més important: Sé la rendibilitat d’una operació des del punt de vista logístic? És rellevant potenciar els meus punts forts i millorar les meves fallades però, sobretot, tenir-los identificats. Podria ser necessari fer una anàlisi DAFO logístic.

10. Optimització dels RH

El capital més valuós de l’operació ha d’estar aprofitat. El temps és valuós i és important que no sobrin hores i que hi hagi personal suficient en els pics importants. S’ha de trobar el balanç per a la cadena de producció i saber on encaixar els perfils dels quals disposes. No són tan dolents com penses una setmana, ni tan bons com penses a la següent. Recorda les paraules d’Einstein: “Tots som genis. Però si jutges a un peix per la seva habilitat de grimpar arbres, viurà tota la seva vida pensant que és un inútil.”

Més notícies importants en el nostre Blog

La lluita contra el malware

La lluita contra el malware

Combatre el malware i altres atacs maliciosos significa no sols prevenir aquests atacs abans que s'infiltrin, sinó també identificar i erradicar el...