La situació generada per l’aparició del COVID-19 ha provocat que augmentin una sèrie de tràmits relacionats amb la navegació en la xarxa, com les transaccions en línia o formacions també des d’Internet. L’entorn col·laboratiu de les empreses no seria una excepció a aquesta situació, ja que la implantació del teletreball ha acabat sent una realitat en moltíssimes empreses. En tal situació, els ciberatacants poden veure una gran oportunitat per a ells i així obtenir multitud de dades i informació de persones que utilitzen Internet. És necessari disposar de protocols de seguretat que ens permetin frenar aquests casos, com poden ser els els protocols TLS o els SSL. Implantant protocols d’aquest tipus podrem minimitzar el risc de robatori d’informació relacionada amb la nostra empresa.

 

Què poden aportar els protocols SSL a les empreses?

Entenem els protocols SSL com «Secure Sockets Layer». Els protocols de tipus SSL tenen com a funció principal mantenir seguretat pel que a la connexió a Internet es refereix. Gràcies a aquesta mena de protocols, podem confiar que la informació que enviem no pateix cap alteració ni robatori durant tot el seu trajecte entre dispositius diferents, un emissor i un receptor. No obstant això, és necessari recordar que el concepte dels protocols SSL és ja una mica antic, ja que ha estat entre nosaltres des d’aproximadament la dècada de 1990. A causa de la seva antiguitat, requereix d’una renovació per a adaptar-se a l’entorn comunicatiu actual de les empreses.

 

Què són els protocols TLS?

Podem nomenar-los com els protocols posteriors als SSL, són més segurs que els SSL i es tracta dels protocols que han renovat als anteriors. Aquests protocols TLS proporcionen una comunicació segura per la xarxa, la denominació de TLS (Transport Layer Security) la traduïm per “seguretat de la capa de transport”. Es caracteritzen per ser xifrats i s’usen per a la transmissió de dades en Internet, a més d’usar-se en servidors VPN de tipus SSL/TLS. Comptar amb aquesta mena de protocol de seguretat, és garantia de tranquil·litat per a la informació de la teva empresa i per als empleats que treballen amb ella.

 

Els ciberatacs cobren força

Entre els mesos de gener i març d’aquest any 2020, s’ha sabut que els delictes cibernètics han augmentat un 26,3% respecte a períodes temporals anteriors. A més, relacionat amb el tema dels ciberatacs de nou, s’ha detectat un augment considerable de dominis amb informació relacionada amb el COVID-19 a simple vista, però que a llarg termini han resultat ser fraus per a robar informació de manera malintencionada.

 

Ja ho saps, si vols evitar sofrir per la seguretat en línia de la teva empresa, compta amb els protocols adequats per a prevenir!