En breu, les empreses tindran l’obligació d’adaptar el seu software o instal·lar-ne un que compleixi amb els requisits establerts per la coneguda “Llei antifrau”.”.”.

L’objectiu d’aquesta llei és eliminar l’ús de programes de comptabilitat, facturació o gestió que permetin a les empreses dur a terme una facturació paral·lela a la oficial, coneguts com a programes de doble ús. Amb aquesta mesura, es pretén prevenir la manipulació de dades comptables i posar fi a pràctiques de facturació i doble comptabilitat que puguin ometre o alterar les transaccions realitzades. Per aconseguir-ho, es prohibeix la creació de programes o sistemes informàtics que possibilitin aquesta manipulació.

Però, què és un programa antifrau?

Bé, és aquell programa de comptabilitat, facturació o gestió que compleix adequadament amb els requisits establerts per la nova Llei. Això significa que no ha de presentar omissions ni alteracions de dades que no quedin registrades en els propis programes, i els seus registres han de complir amb les característiques d’integritat, conservació, accessibilitat, legalitat, traçabilitat i inalterabilitat. També és imprescindible que el programa estigui certificat i impedeixi la modificació i eliminació dels seus registres per tal de garantir la transparència en la facturació.

A qui afecta aquesta llei i què passa si no es disposa d’un programa antifrau?

Aquesta llei s’aplica a tot el territori espanyol i afecta autònoms, petites i mitjanes empreses, així com assessories i despatxos professionals que exerceixin una activitat econòmica. També té implicacions per als no residents, productors i comercialitzadors.

Les sancions imposades oscil·laran entre els 50.000 i els 150.000€, tant per a empreses com per a fabricants de programari que comercialitzin un programa no homologat per l’administració.

Alguns punts clau d’aquesta normativa són:

· Es poden utilitzar programes desenvolupats per tercers sempre que estiguin certificats.

· Aquest programa ha de permetre l’enviament de tota la informació a l’Agència Tributària, encara que la decisió final d’enviar-la o no recau en l’usuari.

· Els registres de facturació d’alta i anul·lació han de contenir una empremta o hash i una signatura electrònica. Aquesta informació ha de ser llegible mitjançant un codi QR que s’ha d’incloure en la factura.

· Aquest codi d’identificació o QR pot ser utilitzat per part del receptor de la factura per enviar aquesta informació a l’Agència Tributària, tot i que no equival a presentar una denúncia.

En resum,la Llei Antifrau del 2023 imposa exigències clares per al software de gestió ERP .Les empreses han de garantir que el seu programari compleixi amb aquests requisits per evitar sancions econòmiques. És essencial disposar d’un programa antifrau que sigui certificat i que impedeixi la manipulació i destrucció dels registres, assegurant la transparència en la facturació.

Si necessites adaptar el seu software de gestió ERP per complir amb els requisits de la Llei Antifrau, a MERLOS està aquí per acompanyar-te en tot el procés.

Disposem d’una àmplia experiència en solucions de gestió empresarial i podem ajudar-te a implementar un programa antifrau certificat que compleixi amb tots els requisits legals.

Si tens alguna pregunta o necessites assistència, no dubtis a trucar-nos al número de telèfon 934 608 900 o enviar-nos un correu electrònic a info@merlos.net

Estarem encantats d’ajudar i proporcionar-te l’assessorament necessari per assegurar la conformitat amb la Llei Antifrau i mantenir la teva empresa protegida.

MERLOS és el teu soci de confiança per tota la gestió del vostre ERP en relació amb la Llei Antifrau. Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a trobar la millor solució pels teus requisits empresarials.