Quan una empresa es planteja fer el salt al núvol, es tenen en compte molts factors: com el poder tenir accés a la informació de l’empresa des de qualsevol dispositiu amb Internet, o bé, no haver d’estar pendent de les actualitzacions i el manteniment.

Però no es posa tant l’accent en la seguretat de les dades. I la veritat és que, en més d’una ocasió, el núvol pot ser la peça clau que permeti salvar totes les nostres dades i els dels nostres clients.

Avui dia, no s’entén la seguretat informàtica sense tenir una còpia de seguretat. Aquesta és una pràctica habitual en la majoria de les empreses. El sistema de còpies s’estructura pensant en una fallada de maquinari o programari dels equips que tenen la informació. Es fan les còpies, però no totes les empreses saben si el seu sistema funciona correctament o no. No se solen fer proves per a provar la recuperació de dades.

Per a evitar la pèrdua de dades, és sempre necessari plantejar diferents escenaris i les respostes que es donen davant determinats incidents. No és el mateix perdre dades pel fet que s’ha esborrat un arxiu, o bé, aquest s’ha corromput.

Además, es habitual tener copias de seguridad en diferentes dispositivos, varios discos duros, diferentes servidores o la nube. En este sentido, también es necesario tener al menos una copia fuera de la empresa.

Finalment, és necessari fer proves d’esforç almenys una vegada a l’any. Es tracta de comprovar que tot funciona tal com està programat, per a recuperar un arxiu concret, una carpeta o tota la còpia de seguretat. A més, així veurem quant triguem a copiar aquestes dades o descarregar-los des del núvol perquè tornin a estar disponibles ràpidament.

No deixis de perdre les teves dades ni els dels teus clients