El model Freeware, com funciona?

El concepte freeware fa referència a un programari que es distribueix sense pagament per llicència, és a dir: sense cost per llicència. Per tant, tots podem utilitzar-ho per temps il·limitat.

Qui crea un software freeware, conserva els drets d’autor sobre ell i, per tant, aquella persona o empresa que ho utilitzi haurà de fer-ho segons les normes imposades pel creador. Així, l’ús del programari va lligat al compliment de la normativa imposada pel mateix desenvolupador.

Ara Freeware, el nostre programari freeware

El model software freeware és el model de programari del futur. Donis de 2008, Ara aposta pel programari freeware. Això es tradueix en diversos aspectes clau. D’una banda, treballa sota una sèrie de clàusules pensades per a oferir la major protecció als clients; d’altra banda, el software de gestió no té cap cost de llicències

Solucions sectorials

Ara, ofereix mòduls de treball per a adaptar les funcionalitats del programari a les necessitats específiques de cada sector empresarial. que sector treballes? Lloguer de maquinària, agrícola, ceràmic, calçat, químic i pintures, Indústria gràfica, Instal·ladors, Immobiliari, Distribució farmacèutica, Sector vivers, Reciclatge i gestió de residus.

Per a totes les grandàries d’empreses

Gràcies a les solucions que ofereix, Ara pot adaptar-se en qualsevol tipus d’empresa, sigui com sigui la seva grandària, des d’una micropime fins a grans empreses amb el seu propi departament TIC. Aquesta adaptabilitat, permet a l’empresa usuària d’Ara Freeware no tenir de canviar de programari en tota la seva evolució professional, sigui com sigui la seva grandària, ja que Ara s’adapta a les seves necessitats.

Manteniment opcional i variable.

Per al bon funcionament del programari en tot moment, és recomanable la contractació d’un servei de manteniment. Malgrat això, el contracte de manteniment per al programari Ara és opcional. En cas de contractar el servei de manteniment, aquest es pot cancel·lar en qualsevol moment sense cap mena de penalització. De la mateixa manera, est, es podrà tornar a donar d’alta en quan el client consideri oportú.
El contracte de manteniment és dels més econòmics del mercat, a major nombre d’usuaris, menor preu global.

 

Aquestes són els principals avantatges del model Freeware enfront de la competència

Vine’t al Freeware!

Ciberseguretat, Tu poses el límit

Ciberseguretat, Tu poses el límit

Quan ens plantegem què és ciberseguretat, cal dir que es coneix com la seguretat de la tecnologia de la informació, ja que engloba un gran nombre de tècniques i mètodes per a protegir el nostre sistema, així com altres dispositius o les xarxes d’atacs informàtics, hackeos o qualsevol robatori de dades o identitat.