Tenir un servidor d’alta disponibilitat resguarda la teva informació davant fallades en el software o hardware. És una solució que et permet gaudir d’un sistema ad’emmagatzematge en xarxa lliure d’interrupcions.

En aquest post, et comptem més detalls sobre què és un servidor amb alta disponibilitat i com afavoreix al teu negoci.

Servidor d’alta disponibilitat: Què és?

En la indústria tecnològica, també se’l coneix com “High Availability”. Consisteix en la capacitat d’un sistema en el núvul per a funcionar com un servei actiu durant un temps determinat, sense sofrir interrupcions que afectin l’accés a la informació. A més, es refereix a la capacitat que té aquest per a reposar-se a les fallades de la xarxa.

Un servidor amb alta disponibilitat s’aconsegueix per mitjà de l’ús de sistemes operatius per cloud. D’igual manera, es considera una correcta arquitectura d’elements duplicats d’emmagatzematge. El que elimina punts únics de fallades que poguessin comprometre l’accés a la informació en el núvol.

És possible configurar diversos servidors en manera d’alta disponibilitat. Com a resultat, els servidors operaran al mateix temps per a oferir una major capacitat d’emmagatzematge i operació en seqüència. Així s’aconsegueix reforçar la protecció de migració després de possibles falles en la xarxa, que no es puguin prevenir.

 

Com funciona l’Alta Disponibilitat en el núvol

L’alta disponibilitat està basada en la clonació del hardware. El que vol dir que, en el cas que es presenti una falla en el sistema, hi haurà un altre servidor amb les mateixes característiques i llest per a substituir al sistema afectat.

El gran avantatge és que aquest procediment es realitza de manera automàtica, i garanteix la continuïtat del servei.

Per a entendre millor com funciona un servidor d’alta disponibilitat, imaginarem una situació imprevista en una empresa:

  • Context hipotètic: el servidor on s’emmagatzema la informació comptable del negoci ha sofert una falla a nivell de funcionament. Si el sistema no compta amb alta disponibilitat, el temps de recuperació demorarà més de 24 hores mentre es troba una solució. Per tant, l’empresa deté les seves operacions.
  • Solució: un servidor d’alta disponibilitat disposa d’una versió amb les mateixes característiques que el servidor que ha sofert una falla. En qüestió de minuts el sistema reprendrà el seu funcionament amb absoluta normalitat

 

Per què una Empresa ha de comptar amb Alta Disponibilitat?

Els negocis que tenen sistemes en el núvol són propensos al fet que un imprevist en el funcionament d’aquests servidors entorpeixi les seves operacions. Per aquesta raó, és important comptar amb un sistema basat en l’alta disponibilitat, capaç de restablir-se de manera automàtica i sense intervenció humana.

El propòsit d’aquest servidor és assegurar un cert grau de continuació de les operacions. Un atribut que, lamentablement, és impossible d’obtenir per mitjà d’un sistema que manqui d’aquest avantatge.

Comptar amb un servidor d’alta disponibilitat garanteix l’accés a la informació dipositada en el núvol. Per consegüent, el negoci mantindrà en curs les seves activitats.

 

 

Necessites un servidor d’Alta Disponibilitat?

En Merlos som experts en aquest tema, no dubtis en port en contacte amb nosaltres sobre aquest tema o qualsevol altre dels Serveis IT que oferim.