El control de presència a les empreses

A partir del 12 de maig del 2019, totes les empreses hauran d’estar adaptades a la nova normativa de control de presència El passat dia 8/03/2019 es va publicar el RD-Ley 8/2019, en el BOE-A-2019-3481, pel que es reformen quatre articles de l’Estatut dels treballadors (4, 12, 34 i 35) que comporta l’obligació per a […]